Strafrecht

Het jeugdstrafrecht geldt voor jongeren die in aanraking komen met de politie en ten tijde van het plegen van een strafbaar feit tussen de 12 tot 18 jaar oud zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen door de politie wel worden gefouilleerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor, maar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. 

In sommige gevallen kan de rechter op grond van een aantal criteria beslissen om bij jongeren van 16 of 17 jaar een volwassenensanctie toe te passen. Omgekeerd geldt dat de rechter bij verdachten van 18 tot 23 jaar in bepaalde uitzonderlijke situaties juist een jeugdsanctie kan opleggen.

Het jeugdstrafrecht heeft voornamelijk een opvoedkundig karakter. Het kind moet leren van zijn of haar fouten. Dit betekent echter niet, dat een strafzaak zonder (ernstige) consequenties blijft. Ook een kind kan naar de gevangenis worden gestuurd en ook een kind kan 'een strafblad' krijgen, waardoor hij later kan worden belemmerd in het vinden van een stageplaats of een baan.

Als een jongere wordt aangehouden en in aanraking komt met politie en justitie, komt er een heleboel op hem af. Als verdachte krijg je te maken met verschillende personen en instanties. Het contact met politie en justitie roept ook veel vragen op. Wij trachten zoveel mogelijk informatie over de procedure en de verschillende afdoeningsmogelijkheden te geven via onze website. Niettemin is iedere zaak anders. In geval van vragen neemt u dan contact op met een gespecialiseerde advocaat.

Bekijk de ledenlijst