Uitnodiging voor verhoor

De politie kan een verdachte uitnodigen om langs te komen op het politiebureau. De politie kan dit mondeling doen, maar vaak zal door middel van een ontbiedingsbrief gebeuren. De politie nodigt de verdachte dan uit om een verklaring af te leggen op het bureau over een strafbaar feit.

In sommige gevallen schrijft de politie in deze brief dat vooraf contact mag worden opgenomen met een advocaat, maar dat deze niet bij het verhoor aanwezig mag zijn. Deze mededeling is niet zonder meer juist. 

Omdat de jongere niet wordt aangehouden, zal er niet automatisch een advocaat worden toegevoegd. Er bestaan echter weldegelijk mogelijkheden voor voor de advocaat om te worden toegevoegd. Ziet u in dit verband: Wat kost een advocaat.  Indien de jongere bijstand wenst van een advocaat, dient hij dit zelf te regelen. JRAA adviseert altijd contact op te nemen met een advocaat alvorens op het bureau te verschijnen.