TOM

TOM staat voor ‘Transactie Openbaar Ministerie’. Alleen bij lichte vergrijpen zal de officier van justitie besluiten de verdachte uit te nodigen voor een TOM-zitting. Het gaat in dat geval om een besloten zitting waarbij de officier van justitie (of in veel gevallen een parketsecretaris) een straf aanbiedt aan de verdachte. Het kan gaan om een taakstraf, een geldboete of een combinatie van deze twee. De officier van justitie kan ook voorstellen de gemaakte schade door de verdachte te laten vergoeden. Als de verdachte niet op dit aanbod ingaat, wordt deze alsnog gedagvaard en zal voor de rechter moeten verschijnen. De verdachte mag zich tijdens een TOM-zitting, net als bij een gewone zitting, laten bijstaan door een advocaat.

Indien de transactie wordt geaccepteerd zal deze ook zichtbaar worden op het 'strafblad'.

Bij minderjarigenzaken wordt ook aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd een adviesrapport uit te brengen waarin een strafadvies wordt gegeven. Ook worden de ouders van de minderjarige uitgenodigd aanwezig te zijn bij de zitting.