Naar de Kinderrechter

Dagvaarding

Een dagvaarding is een brief waarin de verdachte wordt uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. Hier staat in waar de jongere van verdacht wordt en wanneer de zitting plaatsvindt.

Inhoudelijke behandeling

Op de zitting komen alle betrokken partijen aan het woord. De verdachte wordt gehoord door de rechter, de Officier van justitie vertelt of hij vindt dat het feit bewezen kan worden en welke straf hij vindt dat de verdachte zou moeten krijgen en natuurlijk krijgt de advocaat de gelegenheid om ter verdediging een pleidooi te houden. Ook de andere aanwezigen krijgen vaak de ruimte om iets te vertellen over de verdachte. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en/of de ouders. Als laatste krijgt de verdachte altijd het woord, deze mag als laatst nog reageren of iets vertellen dat hij nog graag wil zeggen tegen de rechter.

Uitspraak

In de meeste gevallen doet de rechter gelijk na het onderzoek ter terechtzitting, dus nog in de zittingszaal, mondeling uitspraak. Bij meervoudige strafkamers, dus als de zaak door drie rechters wordt behandeld, wordt 14 dagen na de zitting schriftelijk uitspraak gedaan.

Hoger beroep

Als de minderjarige het niet eens is met de beslissing van de rechtbank, kan in overleg met de advocaat binnen 14 dagen hoger beroep worden ingesteld. Dit betekent dat het Gerechtshof de zaak nog eens gaat beoordelen.

Cassatie

Hierna is er nog één instantie die nog eens naar de zaak kan kijken, de Hoge Raad. De Hoge Raad kan nog als laatste kijken of het Gerechtshof het recht op de juiste manier heeft toegepast. Dit betreft een schriftelijke procedure.

Gesloten deuren

Een minderjarige wordt altijd achter gesloten deuren berecht. Dat betekent dat alleen de betrokken partijen aanwezig zijn, zoals de rechter, de Officier van justitie, de verdachte en zijn advocaat, de ouders en bijvoorbeeld de jeugdreclasseerder, gezinsvoogd en iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. Er mogen in principe geen andere geïnteresseerden komen kijken. Er kan door de rechtbank wel bijzondere toestemming worden verleend om de zitting bij te wonen.

Verplichte verschijning

De minderjarige verdachte is verplicht om op de zitting te verschijnen. De rechter vindt het belangrijk om de jongere zelf te kunnen zien. Als de minderjarige niet op de zitting verschijnt, zal de rechter de zaak aanhouden en kan hij zelfs bepalen dat de minderjarige voor de volgende zitting wordt opgehaald door de politie.

Ouders

De ouders van een minderjarige verdachte worden ook opgeroepen om de zitting bij te wonen. Sinds kort is het ook voor de ouders verplicht om te verschijnen. Het gaat alleen om de ouders die gezag hebben over het kind. Aan de ouders kan op de zitting bijvoorbeeld worden gevraagd hoe het met de verdachte gaat en of alles goed gaat op school. Indien de ouders (herhaaldelijk) niet verschijnen, kunnen ook zij door de politie worden opgehaald.

Meer informatie vindt u op de site van de Rechtspraak.