Wat kost een advocaat

Iedereen in Nederland mag zijn eigen advocaat kiezen, dus ook kinderen mogen dat. Advocaten zijn er in vele soorten, maten en prijzen. Het uurtarief van een advocaat zegt echter niet altijd iets over de kwaliteit van zijn werk. Zoekt u een advocaat voor uw kind, dan doet u er verstandig aan op de website van de betreffende advocaat te kijken, of deze advocaat gespecialiseerd is in het Jeugd(straf)recht. De advocaten in onze Ledenlijst zijn dat allemaal. Zij behandelen regelmatig jeugdzaken, zij kennen de verschillende instellingen en behandelingsmogelijkheden, zij kennen de procedures en zij zijn verplicht zich ieder jaar te laten bijscholen.

In geval de jongere in aanraking komt met politie en justitie kan de advocaat worden toegevoegd aan de jongere. Dit wordt ook wel 'pro deo' genoemd. De advocaat werkt dan niet voor niets, maar hij krijgt een vergoeding van de overheid. In de volgende gevallen zal een advocaat worden toegevoegd (art. 489 Sv):

- wanneer de officier van justitie een taakstraf of een strafbeschikking op wil leggen van 20 uren of meer;

- wanneer de officier van justitie een strafbeschikking op wil leggen van 115,00 euro of meer;

-wanneer de officier van justitie de jongere op andere wijze vervolgt voor een strafbaar feit (anders dan waar de kantonrechter kennis van kan nemen). Voor bijvoorbeeld overtreding van de APV, het niet tonen van een legitimatiebewijs, rijden zonder rijbewijs of baldadigheid wordt dus niet automatisch een toevoeging verstrekt. 

Het is de advocaat verboden om naast een toevoeging aan u een aanvullende vergoeding te vragen. In sommige gevallen zal u een 'eigen bijdrage' moeten betalen. U ontvangt hiervan bericht van de Raad voor de Rechtsbijstand.

In geval uw kind bijstand van een advocaat wenst in een andere dan in een strafrechtelijke procedure, neemt u dan contact op met een advocaat. Hij kan u vertellen of uw kind als 'belanghebbende' in de betreffende zaak kan worden aangemerkt en ook of hij in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging.

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

rvr.org