HALT

Een HALT-afdoening is een door de politie aangeboden strafrechtelijke reactie die bijvoorbeeld kan bestaan uit een werkstraf (tot maximaal 20 uren). Wanneer de jongere ingaat op het aanbod van de HALT-afdoening en deze met succes afrondt, krijgt hij geen strafblad. Een HALT-afdoening kan maximaal twee keer worden aangeboden en er moet dan minimaal een jaar tijd tussen de twee aanbiedingen zitten.

Niet alle strafbare feiten kunnen worden afgedaan met een HALT-straf, het gaat alleen om relatief kleine vergrijpen. De jongere moet zijn aangehouden voor een van de volgende strafbare feiten:

 • Vernieling en graffiti (schade mag niet hoger zijn dan € 900 per dader en niet hoger dan € 4500 in totaal);
 • Eenvoudige vormen van brandstichting (dezelfde schadebedragen als bij vernieling en graffiti);
 • Misbruik maken van alarmnummers;
 • Openlijk geweld tegen goederen (zelfde bedragen als vernieling en graffiti);
 • Diefstal en poging tot diefstal (maximumwaarde van het gestolen goed mag niet meer dan € 150 zijn);
 • Verduistering en poging tot verduistering (zelfde waarde als diefstal);
 • Heling (ook maximale waarde € 150);
 • Baldadigheid (eventuele schade niet hoger dan € 900 per dader en € 4500 in totaal);
 • Openbare dronkenschap;
 • Zich bevinden op verboden terrein;
 • Verstoren van de orde in het openbaar vervoer;
 • Vuurwerkdelicten, daaronder valt het bezit van illegaal vuurwerk en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd;
 • Schoolverzuim;
 • Feiten uit de Gemeentelijke Verordening (APV-feiten).

Om te mogen deelnemen aan HALT moet de jongere nog aan een aantal andere criteria voldoen.

Zo moet de jongere het gepleegde feit wel bekennen en moet de jongere instemmen met de verwijzing naar HALT.

Een HALT-afdoening kan bestaan uit een van de volgende punten of een combinatie hiervan:

 • Het vergoeden van de schade
 • Het verrichten van taken die te maken hebben met het strafbare feit of met de schade
 • Overige werkzaamheden verrichten
 • Activiteiten met een pedagogische strekking