DNA

DNA is uniek lichaamseigen materiaal. Het wordt door de politie vaak gebruikt bij de opsporing. Sinds 1 mei 2010 geldt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, ook voor minderjarigen. 

Deze wet bepaalt dat verdachten die worden veroordeeld voor een misdrijf (behalve voor hele lichte vergrijpen), verplicht DNA moeten afstaan. Dit gebeurt door middel van een wattenstaafje dat langs het wangslijmvlies wordt gehaald. Nadat het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) het DNA-profiel heeft vastgesteld wordt dit opgeslagen in de DNA-databank. De betrokkene kan geen bezwaar maken tegen de afname van DNA, maar kan wel bezwaar maken tegen het opslaan van het DNA-profiel. De advocaat kan binnen 14 dagen na DNA-afname een bezwaarschrift indienen dat vervolgens door een rechter behandeld wordt. Tegen de uitspraak van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Indien men geen gevolg geeft aan een oproep om DNA af te staan, kan de politie u komen halen. Onder omstandigheden kan onder dwang (en met geweld) DNA worden afgenomen.