Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden

Om lid te kunnen worden van de JRAA voldoet u tenminste aan de navolgende voorwaarden:

  • U staat ingeschreven op de Jeugdpiketlijst van de Raad voor de Rechtsbijstand*
  • U woont tenminste 1 maal per jaar een activiteit bij van de JRAA
  • U houdt kantoor binnen het arrondissement Amsterdam of Noord-Holland

* U machtigt de JRAA navraag te doen bij de RvR omtrent uw inschrijving.

Inschrijfformulier