Statuten

De statuten van de JRAA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U treft ze tevens hier aan:

http://www.jraa.nl/uploads/downloads/DOORLOPENDE%20TEKST%20STATUTEN.pdf