Ons reglement

Het reglement ligt ter inzage bij Dekens Groenendaal advocaten te Amsterdam en kunt u tevens hier vinden.