Mr. P. Figge

Mr. P. Figge
Nadat ik een aantal jaren bij de rechtbank en een aantal jaren bij het Openbaar Ministerie gewerkt heb, heb ik begin 2006 de overstap naar de advocatuur gemaakt.
Dit is mij goed bevallen. Ik doe voornamelijk strafzaken en aan het strafrecht verwante zaken.
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten en bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.
Verder ben ik lid van de Commissie van Toezicht bij het Detentiecentrum Noord-Holland Noord alsmede van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.
Bij laatstgenoemde CvT behandel ik beklagzaken van gedetineerden als enkelvoudig beklagrechter.
Mijn expertise betreft de volgende gebieden:
- Strafrecht
- Jeugdstrafrecht
- Jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen)
- Penitentiair recht
- Economisch strafrecht (fraude)
- Strafbeschikkingen Openbaar Ministerie
- Bezwaar en beroep tegen de afwijzing van het verzoek om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
- Huiselijk geweldzaken
- Procedures bij het CBRMw. mr. P. Figge

Reynaerde Advocaten
De Lairessestraat 121
1075 HH Amsterdam

T 020 305 9888
F 020 305 9889

figge@reynaerdeadvocaten.nl