Mr. M.M. Altena - Staalenhoef

Mr. M.M. Altena  -  Staalenhoef

Mr. M.M. Altena-Staalenhoef heeft Nederlands recht (Privaatrecht en Strafrecht) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2005 is zij begonnen als zelfstandig advocaat in een algemene praktijk. 

Zij heeft zich gespecialiseerd in het jeugdrecht in ruimste zin, zowel civiel als straf. Zij behandelt zaken met betrekking tot (gesloten) uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, voogdij, omgang, kinderalimentatie, (verkrijgen/schorsing/beëindiging/wijziging van) gezag, erkenning, ontkenning vaderschap, afstamming, adoptie, naamswijziging, jeugdzorg  etc. alsmede zaken op het gebied van jeugdstrafrecht.

Mr. Altena-Staalenhoef heeft daartoe de opleiding Praktische Jeugdrechtadvocaat alsmede de specialisatieopleiding Jeugdrecht van het Willem Pompe Instituut in Utrecht gevolgd en succesvol afgerond. Voorts is zij ook lid van de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA) alsmede van de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA).

Voordat mr. Altena-Staalenhoef advocaat werd heeft zij gewerkt bij het GAK en bij de Divisie Luchtvaart (voormalige Rijksluchtvaartdienst) als (senior)jurist.
Mw. mr. M.M. Altena-Staalenhoef

Van Damme Advocaten
Breestraat 95-I
1941 EG Beverwijk
T 0251-272378
F 0251-226335

altena@vandamme-advocaten.nl

www.vandamme-advocaten.nl