Mr. A.C. van der Hulst

Mr. A.C. van der Hulst

A.C. (Rianne) van der Hulst heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden en aan the University of British Columbia in Vancouver, Canada. In 2008 is zij in Amsterdam beëdigd als advocaat.

Zij is enkele jaren werkzaam geweest als secretaris bij het Ressortsparket Amsterdam, waar zij strafzaken in hoger beroep voorbereidde voor de advocaten-generaal. Vervolgens heeft zij gewerkt als advocaat op de sectie onroerend goed- en bouwrecht bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Omdat zij zich volledig op het strafrecht wilde richten heeft zij de overstap gemaakt naar Meijers Canatan Advocaten en vervolgens naar Reynaerde Advocaten.

Zij houdt zich bezig met het commune strafrecht, waaronder geweldsdelicten en drugsdelicten. Daarnaast richt zij zich met name op jeugd(straf)recht (ook OTS en uithuisplaatsing) en uit- en overleveringszaken. Zij is juridisch adviseur van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam.
Mw. mr. A.C. van der Hulst

Reynaerde Advocaten

De Lairessestraat 121

1075 HH Amsterdam

Postbus 75111

1070 AC Amsterdam

t 020-3059888

f 020-3059889

m 06-14471060

vanderhulst@reynaerdeadvocaten.nl