Mr. A.L. Louwerse

Mr. A.L. Louwerse

Mr. Anne Louwerse studeerde strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2004 is ze werkzaam in de advocatuur. Eerst als juridisch medewerker en sinds augustus 2009 als advocate in de algemene strafrechtpraktijk. Zij behandelt commune strafzaken en staat bij een groot aantal terbeschikkinggestelden.  Zij is gespecialiseerd in jeugdrecht. Ze komt op voor  de belangen van  veel minderjarigen  die met justitie en politie in aanraking zijn gekomen, maar ook de minderjarigen die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing.

Mr. Anne Louwerse is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).
Mw. mr. A.C. Louwerse

Advocatenkantoor Louwerse
Zijlstraat 47
2011 TK Haarlem

T: 023-2052280

F: 023-2052281

M: 06-46403104

info@advocatenkantoorlouwerse.nl