Mr. A.A. Bloemberg

Mr. A.A. Bloemberg
Mr. A.A. Bloemberg (Annieke) studeerde in 2006 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen straf- en privaatrecht. Na haar studie ging ze aan de slag bij het kantoor Houthoff Buruma, sectie Corporate Criminal Law, waar zij in brede zin ervaring opdeed in het financieel recht en het economisch strafrecht.
Sinds januari 2010 is mr. Bloemberg werkzaam bij Mesland & Vroegh Advocaten waar zij zich bezighoudt met alle facetten van het strafrecht. Tevens is mr. Bloemberg gespecialiseerd in het jeugdrecht; zij staat minderjarigen bij die met politie en justitie in aanraking komen en ook minderjarigen die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing. In 2013 rondde mr. Bloemberg met succes de opleiding Specialisatie Jeugdrecht af aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen te Utrecht.
 
Mr. Bloemberg is tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).Mw. mr. A.A. Bloemberg

Block Advocaten

Jansweg 40

2011 KN Haarlem

 

tel:         023-810 01 03
fax:        023-230 20 55
mobiel:   06-124 53 504
website: 
www.blockadvocaten.nl

bloemberg@blockadvocaten.nl