Mr. A. Baatenburg de Jong

Mr. A. Baatenburg de Jong

Mr. Annemieke Baatenburg de Jong voltooide haar studie strafrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden in februari 2005. Tot medio 2007 was zij als senior parketsecretaris werkzaam bij het arrondissementsparket in Den Haag. Mr. Baatenburg de Jong was daar belast met de portefeuille zedenzaken. Zij beschikt om die reden over veel kennis en ervaring op dit terrein. Daarnaast heeft zij bij het arrondissementsparket ruime ervaring opgedaan in grote drugsonderzoeken.
Sinds juli 2007 maakt mr. Baatenburg de Jong deel uit van Wolters Strafrechtadvocaten. Sinds 1 januari 2013 is zij partner. Mr. Baatenburg de Jong is als advocate werkzaam in de algemene strafrechtpraktijk. Een belangrijk deel van haar clientèle bestaat uit minderjarigen die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Zij stelt altijd het belang van de minderjarige verdachte - het kind - voorop. Daar waar mogelijk doet zij er alles aan te voorkomen dat de zaak van haar minderjarige cliënt op zitting wordt afgedaan. Een ander belangrijk aandachtsgebied zijn zedenzaken, waaronder ook mensenhandel, en drugszaken. Mr. Baatenburg de Jong is met succes als advocaat betrokken (geweest) bij een aantal omvangrijke zeden-, mensenhandel- en drugszaken.
Mr. Baatenburg de Jong staat tevens minderjarigen bij die civielrechtelijk gesloten uithuisgeplaatst (dreigen te) worden. Zij gaat voor het belang van het kind en doet er zo mogelijk alles aan een gesloten uithuisplaatsing te voorkomen.
Voor minderjarigen is zij te allen tijde bereikbaar op haar mobiele nummer 06-24991116.


Mr. Baatenburg de Jong is lid van:

  • de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
  • de European Criminal Bar Association (ECBA)
  • de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
  • de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA)Mw. mr. A. Baatenburg de Jong

Wolters Strafrechtadvocaten
Kruisweg 971C
2132CE Hoofddorp

06-24991116

baatenburg@wolters-strafrechtadvocaten.nl