Gedegen kennis van de bescherming van kinderen
LEZING 12 december 2017

Op 12 december 2017 verzorgt prof. dr. Arne Popma de laatste lezing van het jaar!  

Lees artikel
JRAA pleit voor het blijven zoeken naar alternatieven voor voorlopige hechtenis

Namens de jeugdrechtadvocaten van Amsterdam is bij At5 een algemene toelichting gegeven op het toepassen van voorlopige hechtenis bij minderjarigen. Het toepassen van...

Lees artikel
Namens jeugdrechtadvocaten verzocht om verlenging pilots Kleinschalige Voorzieningen

Vandaag is namens ruim 500 jeugdrechtadvocaten bij de Staatssecretaris van V&J een verzoek ingediend om de pilots Kleinschalige Voorzieningen te verlengen, danwel...

Lees artikel
OM beleid verhoorbijstand

Per 1 maart 2017 is de wetgeving raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. Met deze wet is de Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman omgezet...

Lees artikel
Neurowetenschappelijk toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Nieuw WODC-rapport - Neurowetenschappelijk toepassingen in de jeugdstrafrechtketen Neurowetenschappelijke kennis leidt tot concrete toepassingsmogelijkheden die ingezet...

Lees artikel
Lezing Actualiteiten jeugdstrafrecht door Marije Jeltes - 26 januari 2017

Op 26 januari 2017 - Lezing door Marije Jeltes in restaurant Pking te Amsterdam.

Lees artikel
Lezing actualiteiten jeugdrecht

Op 10 november a.s. vindt van 17.30-19.30u een lezing plaats over actualiteiten in het jeugd(straf)recht, verzorgd door Ciska van der Kolk-Scholten, stafjurist jeugd bij het...

Lees artikel
Jeugdrechtadvocaat Marije Jeltes versus Maartje Berger van DCI over Kleinschalige Voorziening Amsterdam

In de Jeugd en Co van augustus (nummer 4, 2016) in de rubriek De Stelling geven jeugdrechtadvocaat en voorzitter van de JRAA Marije Jeltes en Maartje Berger, juridisch...

Lees artikel
Lezing Raad voor de Kinderbescherming

Lezing door Raad voor de Kinderbescherming. Ingeborg Galama, stafjurist van het landelijk bureau van de Raad voor de Kinderbescherming, geeft op 8 september van 17.30-19.30 uur...

Lees artikel
Orientatiepunten voor straftoemeting in jeugdzaken

Een expertgroep van jeugdrechters heeft orientatiepunten voor straftoemeting in jeugdzaken opgesteld. Voorheen bestonden dergelijke richtlijnen enkel voor volwassenen.  

Lees artikel
Column met oproep van jeugdrechtadvocaten

In het magazine van DJI, DJIzien, heeft Marije Jeltes een column geschreven over de sluiting van de JJI's die (voorlopig) van de baan is, met daarbij de oproep om...

Lees artikel
Kleinschalige voorziening Amsterdam

Per 1 september 2016 komt in Amsterdam Nieuw-West een Kleinschalige Voorzienging (KV) waarin 8 jongens in voorlopige hechtenis kunnen verblijven. Overdag kunnen zij naar school,...

Lees artikel
Reactie op KidsRights Index 2016

De voorzitter van de JRAA werd door Mr. Online benaderd voor een reactie op de daling van Nederland op de KidsRights Index 2016 van de 2e plaats in 2015 naar de 13e plaats in 2016.

Lees artikel
Sluiting JJI's voorlopig van de baan

De JRAA is blij met het besluit dat 8 gevangenissen en 3 justitiële jeugdinrichtingen vanaf 2017 (voorlopig) niet gesloten gaan worden. De JRAA had tezamen met de VNJA, VJAR,...

Lees artikel
Reactie JRAA op sluiting jeugdinrichtingen

De JRAA heeft op 24 maart samen met de VNJA, de VJAR, de HVJA en de Werkgroep jeugdrecht Alkmaar in een persbericht een reactie gegeven op het voornemen van het ministerie van...

Lees artikel
Eerste JRAA symposium jeugdrecht

Op 26 januari jl. vond het eerste JRAA symposium jeugdrecht plaats in The College Hotel in Amsterdam met sprekers Yannick van den Brink, die promoveert op de toepassing van...

Lees artikel
Eerste JRAA symposium jeugdrecht

De JRAA organiseert op 26 januari van 12.30 uur tot 17.30 uur haar eerste symposium met jeugdrecht gerelateerde onderwerpen. Het symposium vindt plaats in The College Hotel,...

Lees artikel
JRAA heeft 100 leden!

De JRAA telt per september 2015 100 leden!

Lees artikel
Adolescentenstrafrecht

In augustus 2014 verscheen een artikel in het Advocatenblad met de titel: invoering van het adolescententstrafrecht: een wassen neus?

Lees artikel
Redelijke termijn in jeugdstrafzaken

In het aprilnummer 2015 van het Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk vindt u een analyse van de jurisprudentie over termijnoverschrijding in jeugdstrafzaken en wordt een lans...

Lees artikel
Baanbrekend Advies RSJ over JJI's

Op 30 maart 2015 publiceerde de RJS een advies over de vrijheidsbeneming van jeugdigen in Nederland.

Lees artikel
Nieuwsbrief Adolescentenstrafrecht

In april t/m november 2014 zijn 150 jongvolwassenen (18 - 23 jaar) ingestroomd in jji's omdat het OM voornemens was op de zitting toepassing van het minderjarigenstrafrecht te...

Lees artikel
Cijfers jeugdcriminaliteit WODC

Eerder dit jaar verscheen van het WODC de Monitor jeugdcriminaliteit 1996-2010 .

Lees artikel
Studiedag rechtbank Amsterdam

Op 10 november a.s. vindt de jaarlijkse studiedag van het team familie- en jeugd plaats op de rechtbank Amsterdam.

Lees artikel
Kinderrechtentop 20 november 2014

De Universiteit Leiden, UNICEF en de gemeente Leiden organiseren een kinderrechten week om 25-jarige Verdrag inzake de Rechten van het Kind te vieren. Op 20 november 2014 vindt...

Lees artikel
Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk (JIP) verschenen

Alle JRAA leden ontvangen het eerste exemplaar van het nieuwe tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk van SDU.

Lees artikel
JRAA cursus Civiel Jeugdrecht

Anja Smits en Jacqueline Banel informeren ons over de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale en bestuurslid Michiel Hoppenbrouwers, tevens gastdocent aan de UvA, bespreekt...

Lees artikel
Nieuwsbrief Jeugdrecht Universiteit Leiden

De afdeling Jeugdrecht van de faculteit Rechten van de Universiteit Leiden heeft een nieuwsbrief gepubliceerd.

Lees artikel
Werkcafe Adolescentenstrafrecht

Vandaag vindt om 13.00 uur het Werkcafe Adolescentenstrafrecht plaats in Zaandam.

Lees artikel
JJI Amsterbaken moet open blijven!

De JRAA heeft met ontzetting vernomen dat de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie het forensisch behandelcentrum voor jongens Amsterbaken, waar jongens die in...

Lees artikel
Rapport NIFP indicatiecriteria adolescentenstrafrecht

Om NIFP medewerkers en pro Justitia rapporteurs handvatten te geven bij het geven hun advies over het toepassen van het jeugdstrafrecht bij 18 – 23 jarigen, is een onderzoek...

Lees artikel
Nieuwsbrief Adolescentenstrafrecht feb 2014

Het Ministerie van V&J geeft een nieuwsbrief uit over het adolescentenstrafrecht. Hierin staan ook links naar een brochure en een filmpje.

Lees artikel
Bereikbaarheid ZSM (jeugd)

Het Openbaar Ministerie te Amsterdam heeft vanaf maandag 19 mei 2014 een telefoonnummer in gebruik waarop de strafrechtadvocaten en jeugdrechtadvocaten direct in contact kunnen...

Lees artikel
Top 600 Convenant

In 2013 heeft de Gemeente Amsterdam met alle partijen in de Top 600 aanpak een convenant opgesteld, dat niet te vinden was op enige website. De JRAA heeft een exemplaar...

Lees artikel
Wegingslijst Adolescentenstrafrecht NIFP

Het NIFP hanteert een wegingslijst voor het toepassen van het adolescentenstrafrecht, dat sinds 1 april 2014 in werking is getreden.

Lees artikel
Cursusaanbod jeugd(straf)recht tot zomer 2014

De JRAA heeft op een rijtje gezet welke cursussen op het gebied van het jeugd(straf)recht worden georganiseerd voor de zomer.

Lees artikel
Jeugdrecht jurisprudentie & ontwikkelingen

Op 20 maart jl. vond de eerste cursus van de JRAA plaats. Jan Plat en Katherine Diaz van BJAA gaven een interessante en informatieve presentatie over Generiek Gezinsgericht...

Lees artikel
Interview Rachida ivm ASR

Interview in Jeugd&Co met Rachida over de gevolgen van invoering adolescentenstrafrecht

Lees artikel
Uitspraken m.b.t. meerderjarigenstrafrecht

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 maart 2014 een tweetal vonnissen (d.d. 4 maart 2014) gepubliceerd over het niet toepassen van het meerderjarigenstrafrecht (art. 77 b Sr.),...

Lees artikel
Cursus GGW aanpak BJAA en actualiteiten

Op 20 maart om 17.30 uur eerste JRAA cursus, gratis voor leden. Jan Plat, adviseur werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en coördinator Generiek Gezinsgericht...

Lees artikel
BJAA Academie in De Koppeling

Op donderdag 30 januari van 14.30 tot 17.00 uur bijeenkomst "De noodzaak van geslotenheid" in De Koppeling. Nog enkele plaatsen beschikbaar!  

Lees artikel
Adolescentenstrafrecht: avond voor advocatuur, OM en RM

Op 11 februari 2014 vindt de jaarlijkse bijeenkomst tussen de Amsterdamse advocatuur, het OM en de rechterlijke macht plaats, dit keer niet in Felix Meritis maar in De Balie om...

Lees artikel
Specialisatie jeugdrecht Willem Pompe Instituut

In april 2014 start de vierde editie van de Specialisatie opleiding jeugdrecht (30 PO) van het Willem Pompe instituut. 

Lees artikel
Korting Leergang Jeugdrechtadvocatuur

In januari 2014 start de Leergang Jeugdrechtadvocatuur, aangeboden door de Universiteit Leiden. Dit betreft de cursus die u toegang verschaft tot het lidmaatschap van de VNJA en...

Lees artikel
Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 28 november om 19.00 uur vindt de eerste ALV van de JRAA plaats in de bovenzaal van P.King, Herengracht 515 te Amsterdam.

Lees artikel
Afscheidssymposium Coby de Graaf (UvA)

Op 29 november a.s. vindt een symposium (5 PO) plaats ter gelegenheid van het afscheid van hoofddocente jeugdrecht Coby de Graaf van de UvA. Kosten 295 euro.

Lees artikel
Oriëntatiepunten kinderrechters Amsterdam

Per 1 september 2013 gelden nieuwe oriëntatiepunten jeugd van de rechtbank Amsterdam.

Lees artikel
JRAA op de Studiedag jeugdrecht op de rechtbank Amsterdam

Het bestuur van de JRAA was 16 september aanwezig op de studiedag van het team Familie & Jeugd van de rechtbank te Amsterdam.

Lees artikel
Uitspraak in de facebookmoord

Op 27 augustus 2013 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in de zaak, die de Facebookmoord is gaan heten.

Lees artikel
Noodklok jeugdwet

Kinderen in probleemgezinnen kunnen als het aan het kabinet ligt in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter uit huis worden geplaatst. Rechters, juristen en...

Lees artikel
Meerwaarde Kinderrechten monitor

Met kinderen in Nederland gaat het in algemene zin goed. Toch hebben de Kinderombudsman, de afdeling Jeugdrecht (o.l.v. prof. Mariëlle Bruning) en het SCP een...

Lees artikel