Contact

Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA)

Rooseveltlaan 2-4

1078NH Amsterdam

secretaris@jraa.nl

twitter.com/verenigingjraa

 

Rekeningnummer ABN AMRO: NL15 ABNA 0429364776
KVK: 57967555


De JRAA is een vereniging zonder winstoogmerk. Aan mededelingen gedaan namens of door de JRAA kunnen geen rechten worden ontleend. De JRAA is niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaan door of wegens de vereniging of haar leden. In geval u een klacht hebt over een advocaat kunt u zich wenden tot de Deken in het arrondissement waar deze advocaat kantoor houdt.