Uithuisplaatsing (UHP)

Uithuisplaatsing betekent dat uw kind tijdelijk niet thuis woont, maar in een tehuis of in een pleeggezin. Dit kan vrijwillig of gedwongen zijn.*

Wat is een uithuisplaatsing?

Kinderen uit gezinnen met heel veel problemen kunnen door de rechter onder toezicht worden gesteld. Dit heet OTS. Soms is dat niet genoeg, bijvoorbeeld als het risicovol is voor een kind om thuis te blijven wonen. Een kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of bij een pleeggezin. Een gezinsvoogd houdt toezicht op het kind en het gezin. Dit heet OTS met uithuisplaatsing.

Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. De rechter kan dat echter ook verbieden als hij dat beter vindt.

Voorwaarden voor uithuisplaatsing

Uw kind kan niet zomaar uit huis geplaatst worden. De maatregel is bedoeld als laatste redmiddel. Er zijn twee situaties mogelijk:

  • U werkt vrijwillig mee.
  • U geeft geen toestemming. Dan moet de gecertificeerde instelling, meestal voorheen een Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de Officier van Justitie aan de kinderrechter om toestemming vragen. Dat heet een machtiging. Zonder deze machtiging kan uw kind niet uit huis geplaatst worden.
Duur van een uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar en/of tot een kind 18 jaar is. Vindt de gezinsvoogd dat de uithuisplaatsing langer moet duren? Dan moet de rechter daar opnieuw toestemming voor geven (de machtiging verlengen). Zonder toestemming moet de uithuisplaatsing stoppen. Ook de gezinvoogd kan de uithuisplaatsing beëindigen.

Wat te doen tegen een uithuisplaatsing?

Bent u het niet eens met de uithuisplaatsing en zijn er gewijzigde omstandigheden? Als ouder met gezag of als andere persoon die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt kunt u aan de gecertificeerde instelling vragen de uithuisplaatsing te stoppen of korter te laten duren. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook zo'n verzoek indienen. De gecertificeerde instelling moet binnen twee weken schriftelijk reageren. Bent u het niet eens met deze beslissing van Jeugdbescherming regio Amsterdam? Dan kunt u – zonder advocaat - naar de kinderrechter stappen.

Als u het ook niet eens bent met de kinderrechter, dan kunt u indien u het gezag heeft over uw kind, in hoger beroep gaan. U hebt dan wel een advocaat nodig.

Kosten van een uithuisplaatsing

U betaalt een eigen bijdrage voor een uithuisplaatsing. Zie voor de bedragen de website van het CAK, de organisatie die sinds 1 januari 2015 de ouderbijdragen int.

Meer informatie

*deze tekst is ontleend aan de website: www.regelhulp.nl