Wat kost een advocaat?

Iedereen in Nederland mag zijn eigen advocaat kiezen, dus ook kinderen mogen dat. Advocaten zijn er in vele soorten, maten en prijzen. Het uurtarief van een advocaat zegt echter niet altijd iets over de kwaliteit van zijn werk. Zoekt u een advocaat voor uw kind, dan doet u er verstandig aan op de website van de betreffende advocaat te kijken, of deze advocaat gespecialiseerd is in het Jeugd(straf)recht. De advocaten in onze ledenlijst zijn dat allemaal. Zij behandelen regelmatig jeugdzaken, zij kennen de verschillende instellingen en behandelingsmogelijkheden, zij kennen de procedures en zij zijn verplicht zich ieder jaar te laten bijscholen.

In geval een jongere in aanraking komt met Jeugdbescherming, hetzij dat hij onder toezicht wordt gesteld (OTS), hetzij dat hij uithuis geplaatst wordt (UHP), kan het goed zijn dat een advocaat aan de zijde van de jongere staat. Niet in alle gevallen wordt de minderjarige aangemerkt als 'belanghebbende' in een procedure. Wordt een verzoek ingediend om een minderjarige onder toezicht te stellen, dan is hij geen belanghebbende. De rechtbanken in Nederland gaan op verschillende wijze met deze omstandigheid om. Sommige rechters staan een minderjarige toe om met een advocaat te verschijnen, andere rechters weer niet. In geval een verzoek is gedaan om een kind te plaatsen in een inrichting voor gesloten jeugdhulp, dan heeft het kind recht op een - door de Staat betaalde - advocaat.

Ouders kunnen zich in alle procedures bij de rechtbank laten bijstaan door een advocaat. In sommige gevallen kan dit ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Voor verdere informatie over een toevoeging kunt u terecht op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.